Predstavitev društva

logo

Naslov:
Društvo za razvoj tehniškega izobraževanja
Kardeljeva ploščad 16, 1000- Ljubljana
E-naslov: em
Matična številka: 4005988
Davčna številka: 91878632, izdal Davčni urad Kranj
Transakcijski račun: SI56 9067 2000 0537 441, odprt pri Poštni banki Slovenije

SDTE - Society for the Development of Technology Education (in English)

V ospredju

Občni zbor društva za leto 2017 bomo začeli s posvetom o problematiki tehniškega izobraževanja.

Kdaj: 9. 12. 2016 ob 16 uri
Kje: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (FNM) Maribor (ista stavba kot Pedagoška fakulteta MB), Koroška cesta 160, Maribor, velika sejna soba (bo označeno ob vhodu v stavbo).

Posvet o problematiki tehniškega izobraževanja

Posvet je odprt tudi za nečlane in bo osredotočen na dve točki.

  1. Predstavitev in obravnava dokumenta
    "VLOGA IN POMEN TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA V OŠ: KDO BO POUČEVAL TEHNIKO LETA 2020?"

  2. Zasnova predmeta TIT v 9. razredu - za primer, da bi dosegli ponovno uvedbo predmeta v zaključnem (9.) razredu osnovne šole.

Točko 1. bo predstavila naša članica dr. Mateja Ploj Virtič (FNM).

Točka 2 bo predstavitev zasnove UN TIT za 9. razred OŠ, ki izhaja iz dolgoletnih (žal neizpolnjenih) prizadevanj članov DRTI in drugih za uvedbo TIT v 9. razred. Torej, kaj ponuditi za 9, razred, če bi uspeli?

Občni zbor DRTI bo sledil posvetu. Vabljeni novi člani.

Ustanovitev

Pobuda za ustanovitev je prišla s strani članov Katedre za tehniko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pobudi se je pridružilo 30 ustanovnih članov. Ustanovni člani kot fizične osebe so učitelji na osnovnih, srednjih, višjih šolah in fakultetah kot tudi zaposleni v gospodarstvu. Edina pravna oseba ustanoviteljica DRTI je Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Društvo se je formalno ustanovilo konec leta 2008.

Cilji in naloge

Namen društva je povezovati in združevati osebe, ki delujejo na področju tehniškega in naravoslovnega izobraževanja, imajo interes za razvoj tega izobraževanja ali želijo kot posamezniki izboljšati svoje naravoslovno-tehniško znanje.
Društvo lahko zaradi uresničevanja namenov in ciljev kot dopolnilo k nepridobitni dejavnosti opravlja tudi pridobitno dejavnost. Med pridobitno dejavnost spadajo tiste dejavnosti društva, ki lahko pomembno prispevajo k ciljem in nalogam društva a jih ni mogoče izvajati na nepridobiten način.

Cilji društva so:

  • izboljšati položaj učiteljev tehniških in naravoslovnih vsebin na vseh nivojih izobraževanja,
  • prispevati k vplivu in ugledu tehniških in naravoslovnih kadrov v družbi,
  • razvijati kvaliteto tehniškega izobraževanja na vseh nivojih.

Natančnejša opredelitev ciljev in nalog društev je zapisana v Statutu društva, poglejte tudi poglavje Dejavnost.

Akti

Ustanovni člani so na ustanovnem zboru 10. 12. 2008 sprejeli Statut društva, kar je razvidno iz zapisnika.
Na prvem občnem zboru, ki bo jeseni 2009, bosta obravnavana tudi:

Organi društva

Na ustanovnem zboru so bili do prvega občnega zbora imenovani naslednji čalni organov društva:

Upravni odbor: predsednik dr. Slavko Kocijančič, tajnik mag. Stanislav Avsec, blagajnik David Rihtaršič, člana Tomaž Kušar in dr. Boštjan Murovec.

Nadzorni odbor: predsednik Franc Vrbančič, člana dr. Boris Aberšek in Jurij Mikeln

Disciplinska komisija: predsednik dr. Amand Papotnik, člana dr. Janez Jamšek in Tomaž Kušar