Članstvo

Član lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, tudi tuja, ki se s pristopno izjavo zaveže, da bo spoštoval pravila društva ter plača članarino. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom.

Članstvo je v statutu društva natančneje opredeljeno v členih 12. do 16.

Poleg učiteljev/profesorjev (velja za oba spola) tehniških in naravoslovnih disciplin na vseh nivojih izobraževanje, v svoje vrste vabimo vse, ki želijo sodelovati pri delovanju društva. Še posebej vabimo predstavnike vladnih in nevladnih organizacij, inštitutov, gospodarskih družb, ..., torej vseh, ki želijo sodelovati ali vsaj podpirajo razvoj tehniškega in naravoslovnega izobraževanje ter njegovega položaja in ugleda v družbi. Nenazadnje, dobrodošli tudi posamezni tehniški navdušenci, hobisti, ...

Član društva postanete, če izpolnite Pristopno izjavo. Pošljete lahko izpolnjen dokument (brez podpisa) po e-pošti ali izpolnjeno, natisnjeno pristopno in podpisano izjavo na naslov društva.

Članarina

Letna članarina je 5 EUR za fizične osebe in 20 EUR za pravne osebe.
Člani poravnajo članarino enkrat letno najkasneje do konca novembra tekočega leta z gotovinio na občnem zboru ali z nakazilom natransakcijki račun društva z oznako "članarina".