Dejavnost

Osnovne dejavnosti društva izhajajo iz namena, ciljev in nalog društva opredeljenih v členih 7. do 11. statuta društva.

Izhodišče delovanja so nepridobitne dejavnosti. Povzemimo nekatere alineje 8. člena statuta:

  • povezati učitelje na vseh stopnjah izobraževanja (od Osnovne šole do vključno visokega šolstva) z namenom izboljšanja kvalitete in deleža tehniškega in naravoslovnega izobraževanja,
  • izboljšati položaj učiteljev tehniških in naravoslovnih vsebin na vseh nivojih izobraževanja,
  • zboljšati položaj, ugled in vpliv tehniških in naravoslovnih kadrov v družbi,
  • vzpodbujati konstruktivno sodelovanje med učitelji naravoslovno-tehniških predmetov na vseh nivojih izobraževanja in uporabniki teh znanj, s poudarkom na sodelovanju z gospodarstvom,
  • razvijati, preskušati in uvajati didaktične metode relevantne za naravoslovno-tehniško izobraževanje,
  • spodbujati izdajanje periodičnih publikacij in monografij relevantnih za razvoj tehniškega in naravoslovnega izobraževanja,

Društvo lahko zaradi uresničevanja nepridobitnih dejavnosti opravlja tudi pridobitne dejavnosti relevantne za razvoj naravoslovno tehniškega-izobraževanja. Povzemimo nekatere alineje 9. člena statuta:

  • organizacija in izvedba izobraževanja, usposabljanja in predavanj,
  • razvoj, izdelava in prodaja učil in druge tehnične opreme,
  • izdelava in prodaja elektronskih in klasičnih učnih gradiv,
  • izdelava in prodaja programske opreme.

Za načrtovanje, razvoj in izvedbo pridobitnih dejavnosti velja isto načelo kot za nepridobitne dejavnosti - k sodelovanju vabimo vse člane društva.