Drugo

V skladu s statutom utegne društvo delovati tudi na drugih, zaenkrat še nepredvidenih področjih razvoja tehniškega in naravoslovnega izobraževanja.