Dejavnost -> Izobraževanje

Društvo organizira izobraževanja, usposabljanja, predavanja in strokovne ekskurzije. Pri tem sodeluje s sorodinimi inštitucijami in društvi.
Z Zvezo organizacij za tehnično kulturo (ZOTKS) smo od ustanovitve DRTI sodelovali pri izvedbi:

- poletne šole robotike in elektronike,
- festivalu inovativnih tehnologij, področje robotike
- seminar za učitelje Arduino pri elektroniki in robotiki

Seminar za učitelje Arduino pri elektroniki in robotiki

Tridneven seminar v obliki praktičnih delavnic smo za 20 učiteljev/ic izvedli 12. maja, 2. junija in 16. junija na Osnovni šoli Ig pri Ljubljani. Podoben seminar ponujamo kjerkoli v Sloveniji pod pogoji, ki so razvidni iz programa seminarja.

Poletna šola elektronike in robotike

Poletna šola Elektronike in robotike 2017, Čermošnjice.
Obiščite stran poletne šole.

Vsebina poletne šole

Poletna šola temelji na aktivnem delu udeležencev, ki vsebuje tudi izpelajvo in predstavitv projektov.

Delavnica robotike združuje vsebine računalniškega programiranja, konstruiranje modelov strojev in naprav (recimo mobilnega robotka), spoznavanje delovanja in uporabe osnovnih senzorjev ter aktuatorjev. Uporabljamo standardna vendar brezplačna programska orodja (kot sta Arduino IDE) in mikrokrmilniško vezje Arduino z nadgradnjo za robotsko krmiljjenje razvit na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Delavnica elektronike temelji na izkustvenem spoznavanju delovanja elektronskih vezij in uporabo le teh pri reševanju konkretno zastavljenih nalog. Za razliko od podobnih uvodnih tečajev se ne ukvarjamo samo z upori, kondenzatorji, diodami in tranzistorji, ampak spoznavamo tudi delovanje in uporabo senzorjev, analognih in digitalnih integriranih vezij ter programabilega vezja Arduino. Praktično delo se prepleta z uporabo računalniškega programa Yenka, ki simulira delovanje električnih vezij.

Raziskovalna delavnica elektronike z robotiko smo v letu 2011 izvedli prvič, udeležencev v tej skupini imajo na področju elektronike in robotike že predhodne izkušnje. Z vsakim od kandidatov oz. kandidatko za skupino predhodno uskladilmo področje raziskovalnega dela.

Vse delavnice se zaključijo z izvedbo projektov v parih ali posamično, pripravo poročila in predstavitvijo projekta staršem. Vsak udeleženec ob zaključku poletne šole dobi potrdilo o udeležbi, nekaj kasneje pa tudi DVD, kjer je bilten šole, fotografije, video posnetki, itd. Za nadaljnje informacije pišite na e-naslov e-mail.

Še prijazno e-pismo očeta enega od udeležencev:
Moj sin se je na tečaju veliko naučil, ima občutek za tehniko in želim, da bi napredoval. Sami veste, da je v slovenski osnovni šoli teror družboslovja potisnil vse kar je povezano s tehniko in tehnologijo na stranski tir, zato pač poskušamo rešiti, kar se rešiti da. Prosim vas torej za nasvet, kako v prihodnje nadgraditi raven znanja, ki ste jo z zares uspešnim tečajem robotike pri otrocih dosegli.

Dosedanje poletne šole

Po izvedbi vsake od poletnih šol smo pripravili bileten:

- Poletna šola računalništva 2009,
-
Poletna šola robotike 2009,
-
Poletna šola Elektronike in Poletna šola robotike 2010
- Poletna šola Elektronike in Poletna šola robotike od 2011 so 2016

Za lažjo predstavo, kaj vse se je dogajalo na poletnih šolah robotike, elektronike in računalništva, si oglejte video posnetke, ki se nahajajo tudi na YouTube.                                                                                                

                     

                                        

 

    ps   ps: