Pobude društva

Pobude društva temeljijo na ciljih društva opredeljenih v statutu. Pobude pripravijo člani društva, njihovo izvedbo odobri Občni zbor ali Upravni odbor društva. Društvo pri podajanju uresničevanju pobud sodeluje s sorodnimi društvi, inštitucijami in interesnimi skupinami.

Posvet Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) o poučevanju tehnike, 15. marec 2012.

Povod za posvet je bil dokument Ocena stanja tehniškega izobraževanja v Sloveniji in predlogi za izboljšave. Posvet se je začel s pozdravnimi nagovori, nosilne teme so bile stanje tehniškega izobraževanja v Sloveniji, primeri dobre prakse vertikalnega povezovanja tehniškega izobraževanja ter podjetništvo in tehniško izobraževanje. Predsednik DRTI je imel uvodni nastop na temo stanja tehniškega izobraževanja v Sloveniji in je tudi urednik zbornika. V sklepnem delu posveta so nastali tudi sklepi posveta.

Objava dokumenta o tehniškem izobraževanju

Na 2. Občnem zboru 13. januarja 2011 smo sprejeli dokument. Na predlog dr. Janeza Kreka, predsednika strokovne skupine za pripravo bele knjige o vzgoji in izobraževanju, smo pripravili tudi krajše in bolj splošno besedilo kot predlog preambule za belo knjigo. Preambulo smo poslali dr. Kreku in jo dodali v krovni dokument.

Odprite dokument Ocena stanja tehniškega izobraževanja v Sloveniji in predlogi za izboljšave v pdf formatu.

Izhajajoč iz omenjenega dokumenta smo poslali predloge in pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli. Rok za oddajo je bil 30. 4. 2011.

Objavljamo pisma podpore, ki smo jih glede dokumenta zbrali do 29. aprila 2011. V kratkem bomo objavili tudi predloge, komentarje, ki so jih podpisniki zapisali v svojem pismu.

Prosimo, pomagajte pri seznanjanju potencialnih podpisnikov! V ta namen smo pripravili vzorec pisma podpore, v katerega lahko podpisniki dodajo tudi svoja mnenja, komentarje, dodatne predloge. V datoteki je poleg vzorca pisma tudi navodilo, kako ga izpolniti in kam poslati. Pomembno je zbrati čim več pisem podpore dokumentu, k čemur pozivamo tehniške in naravoslovne fakultete, srednje strokovne šole in tehniške centre, posamezne aktive učiteljev na šolah, gospodarske družbe, podjetnike, zbornice, inštitute, zavode,društva in druge nevladne organizacije, itd.

Člane DRTI in druge zainteresirane prosimo za sodelovanje pri seznanjanju strokovne in širše javnosti z vsebino dokumenta. Pomagajte nam pri vzpostavljanju kontaktov z mediji (časopisi, radio, televizija), saj se je brez poznanstev težko pojaviti v medijih. Veseli bi bili povezav z drugih spletnih strani.

Znanstvena revija Acta Chimica Slovenica je v slovenskem delu izdaje objavila povzetek dokumenta (2011, letn. 58, št. 1, str. S9-S10).

E-revija ZOTKS - mreža za raziskovanje in znanost je v izdaji marec 2011 prav tako objavila različico povzetka dokumenta.

Revija Življenje in tehnika je v aprilski številki objavila različico povzetka dokumenta na strani 74.