PROGRAMSKA OPREMA

Primer uporabe programskega paketa eProLab pri ultrazvočnem spremljanju nihanja

Društvo spodbuja razvoj domače programske opreme. Prednost imajo brezplačni programi, še posebej odprtokodni. Kadar to ne bo mogoče, društvo omogoča prodajo programske opreme, kjer so v ceno vključeni le materialni stroški in stroški dela.

Programska oprema se pogosto dopolnjuje z razvojem laboratorijske opreme in učnih gradiv.