RAZVOJ LABORATORIJSKE OPREME

Primer povezave programirljivega krmilnika s servo motorjem in zaslonom s tekočimi kristali (LCD)

Osnovni cilj razvoja izobraževalne laboratorijske opreme je vzpodbujati aktivno praktično delo že v času šolanja v obliki laboratorijskih vaj, praktikumov, samostojnih projektov učencev/dijakov/študentov... Namen razvoja je doseči učinkovitejše in sodobno tehniško in naravoslovno izobraževanje. Uspešnemu razvoju naj bi sledila tudi neprofitna prodaja.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Zbirka elektronskih gradnikov za Elektroniko z robotiko

Zbirka je nastala z namenom podpreti izvajanje izbirnega predmeta na OŠ Elektronika z robotiko, vzpodbuditi interesne dejavnosti na to temo in zaradi posodobitve tekmovanja Konstruktorstvo: K4 - Reševanje problema z elektronsko zbirko v organizaciji ZOTKS. Zaradi široke zasnove je lahko uporabna tudi pri nekaterih programih srednjega strokovnega izobraževanja, za izvajanje obveznih izbirnih vsebin na gimnazijah kot tudi za samostojno učenje doma. Uporabnost zbirke podpira nastajajoče učno gradivo s primeri programov v okolju Arduino IDE.

Zbirko z 41 elektronskimi gradniki je mogoče kupiti pri društvu, rabimo pa vaše naročilo.

__________________________________________________________________________________________________________________________

RobDuino, razširitveni modul za Arduino UNO namenjen robotiki

Predvsem za izbirni predmet OŠ Robotika v tehniki smo razvili vmesnik (razširitveno vezje) za Arduino UNO. Upotrabljamo ga lahko tudi z različnimi sestavljankami Fischer Technik. Več...
RobDuino ima poleg 8-bitnega močnostnega izhoda tudi nekatere druge funkcije.

Vmesnik RobDuino je mogoče tudi naročiti.