drti

Prvi koraki v Arduino – stik s svetom in računalnikom

 

Milan Gaberšek in Slavko Kocijančič , članek v reviji TIM, številka 5, letnik 2019/20

 

Krmilnik Arduino ima veliko možnosti za komunikacije s svetom. Tokrat bomo predstavili svetlobni senzor in pošiljanje podatkov v računalnik prek serijskega vodila USB. Sestavili bomo napravico, ki bo samodejno vklopila lučko, v našem primeru svetlečo diodo, ko se bo stemnilo.

 

Programsko kodo si lahko preko kopiraj/prilepi prenesete v Arduino IDE, da vam ne bo treba pretipkavati kode.  

 

 

/*
Program Arduino - 
Stik s svetom in računalnikom
*/

const int led = 2;
const int svetlobniSenzor = A0;
// Vrednost iz senznorja bomo
// shranili v spremenljivko
int vrednost = 0;

void setup() {
  // Branje podatkov preko
  // serijskega vodila USB
  Serial.begin(9600);
  pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Z ukazom analogRead preberemo
  // digitalno vrednost senzorja
  vrednost = analogRead(svetlobniSenzor);
  // Dobljeni podatek izpišemo na zaslon
  Serial.println(vrednost);
  // Če je vrednost manjša od 100,
  // svetleča dioda sveti,
  // drugače jo izklopimo
  if (vrednost <= 100) {
    digitalWrite(led, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(led, LOW);
  }
}