drti

Prvi koraki v Arduino – javljalnik povišanja temperature

 

Milan Gaberšek in Slavko Kocijančič , članek v reviji TIM, številka 6, letnik 2019/20

 

V tokratnem prispevku bomo krmilnik Arduino povezali z vezjem s termistorjem. Naredili bomo preprosto napravico, ki bo javila zvišanje temperature nad izbrano vrednostjo. Najprej bomo kot indikator presežene temperature uporabili svetlečo diodo, pozneje pa še piezopiskač.

 

Programsko kodo si lahko preko kopiraj/prilepi prenesete v Arduino IDE, da vam ne bo treba pretipkavati kode.  

 

 

//
// Program Arduino - Javljalnik povišanja temperature
//

const int diodaInPiezo = 2;
const int NTCupor = A0;
const int NTCrefvrednost = 700;
// Vrednost iz NTC upora bomo
// shranili v spremenljivko
int NTCvrednost = 0;

void setup() {
  // Branje podatkov preko
  // serijskega vmesnika USB
  Serial.begin(9600);
  pinMode(diodaInPiezo, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Z ukazom analogRead preberemo
  // digitalno vrednost vezja z NTC uporom
  NTCvrednost = analogRead(NTCupor);
  // Dobljeni podatek izpišemo na zaslon
  Serial.println(NTCvrednost);
  // Ee je NTCvrednost manjša od 700,
  // svetleea dioda ne sveti,
  // drugaee sveti
  if (NTCvrednost >= NTCrefvrednost) {
    digitalWrite(diodaInPiezo, HIGH);
    } else {
    digitalWrite(diodaInPiezo, LOW);
  }
  delay(500);
}