drti

Prvi koraki v Arduino – temperaturno krmiljen ventilator

 

Milan Gaberšek in Slavko Kocijančič , članek v reviji TIM, številka 9, letnik 2019/20

 

V devetem zaporednem prispevku na temo Prvi koraki v Arduino bomo krmilnik Arduino uporabili za krmiljenje elektromotorčka ventilatorja v odvisnosti od temperature okolice. Če bo temperatura okolice presegla nastavljeno vrednost, se bo elektromotorček ventilatorja avtomatsko vklopil, ko bo padla pod nastavljeno vrednost, pa se bo izklopil. Izdelali bomo stabilizirano napajanje, s termistorjem pa bomo v povezavi s krmilnikom Arduino krmilili tranzistor in prek njega elektromotorček ventilatorja.

 

Programsko kodo si lahko preko kopiraj/prilepi prenesete v Arduino IDE, da vam ne bo treba pretipkavati.  

 

 

//
// Program Arduino - 
// Temperaturno krmiljen ventilator

// Bazo NPN tranzistoja bomo preko 
// upora 1 kiloohm povezali z D4,
// s čimer bomo posredno krmilili
// motor
const int bazaNPNtranzistorja = 4;
const int NTCupor = A0;
const int NTCrefvrednost = 560;
// Vrednost iz NTC upora bomo
// shranili v spremenljivko
int NTCvrednost = 0;

void setup() {
  // Branje podatkov preko
  // serijskega vmesnika USB
  Serial.begin(9600);
  pinMode(bazaNPNtranzistorja, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Z ukazom analogRead preberemo
  // digitalno vrednost vezja z NTC uporom
  NTCvrednost = analogRead(NTCupor);
  // Dobljeni podatek izpišemo na zaslon
  Serial.println(NTCvrednost);
  // Ee je NTCvrednost manjša od 
  // NTCrefvrednost, svetleea dioda
  // ne sveti oziroma se motor ne vrti
  if (NTCvrednost >= NTCrefvrednost) {
    digitalWrite(bazaNPNtranzistorja, HIGH);
    } else {
    digitalWrite(bazaNPNtranzistorja, LOW);
  }
  delay(500);
}