Učna gradiva, založništvo

Društvo si prizadeva pripraviti učna gradiva v brezplačni e-obliki. Kadar to ne bo možno, bo izdaja publikacij temeljila na nepridobitnem založništvu, kjer so v ceno vključeni le materialni stroški in stroški dela.

Učna gradiva pogost dopolnjujemo z razvojem laboratorijske in programske opreme.

Eden od ciljev društva je tudi izdajanje e-revije za področje tehniškega izobraževanja. Revija naj bi objavljala strokovne in znanstvene članke v slovenskem jeziku s povzetkom in naslovom tudi v angleškem jeziku.
_________________________________________________________________________________________________________

Elektronika z robotiko

Od spomladi 2019 nastaja delovno učno gradivo Elektronika z robotiko, ki vključuje uporabo krmilnika Arduino. Učno gradivo podpira zbirka elektronskih gradnikov in primeri programov v okolju Arduino IDE. Trenutno različico učnega gradiva (14. 01. 2020) skupaj s primeri programov, gonilniki, shemami,... si lahko presnamete.

V sodelovanju s skupino učiteljev smo posodobili tekmovanje v organizaciji ZOTKS iz konstruktorstva na temo K4 - Reševanje problema z elektronsko zbirko za učence tretjega triletja OŠ. Tako je nastal nov pravilnik za tekmovanja iz elektronike. Pravilnik poleg poznavanja osnovnih elektronskih gradnikov predvideva tudi uporabo ustreznega programirljivega krmilnika.
Nastal je predlog zbirke za praktični del preskusa znanja (priloga 1 k tekmovanju), ki hkrati zadošča za izvajanje izbirnega predmeta na OŠ Elektronika z robotiko.
Učno gradivo za izbirni predmet je lahko tudi pomoč za pripravo učencev na tekmovanje (priloga 2).

Učno gradivo in zbirka sta namnjeni tudi tistim, ki se želijo samostojno doma naučiti dela s krmilnikom Arduino in se vzporedno naučiti tudi elektronike in robotike. Poleg na OŠ je oboje prenosljivo tudi v nekatere progrmame srednjih strokovnih šol in kot obvezne izbirne vsebine na gimnazijah.
_________________________________________________________________________________________________________

Robotika v tehniki

Učno gradivo za izbirni predmet OŠ Robotika v tehniki temelji na krmilniku Arduino UNO, močnostnem vmesiku RobDuino in sestavljankami Fischer Technik. Dostopno je na spletni strani.